Op de vrijwilligersavond van afgelopen vrijdag heeft voorzitter Henk Marinus 4 vrijwilligers de “Sulveren ûle” uitgereikt, een draagspeld voor vrijwilligers, die zich gedurende lange tijd op een bijzonder waardevolle manier hebben ingezet voor het opvangcentrum. De draagspeld werd begin van dit jaar door het bestuur ingesteld.

De speld werd uitgereikt aan Griet Miedema uit Ureterp, die meer dan 40 jaar geleden samen met haar man de grondlegger was van de opvang en tot 2000 beheerder; Frieda van der Veer uit Leeuwarden runt al 20 jaar het tussenopvangstation in Leeuwarden en is nog steeds actief; Johan de Jong uit Ureterp werd in 1988 bestuurslid en in 2000 voorzitter, hij bleef dat tot 2006 en Johannes Wiegersma uit Aldtsjerk, hij is bijna 22 jaar penningmeester van De Fûgelhelling geweest. Hij heeft ook de snelle groei meegemaakt en heeft vaak de eindjes aan elkaar moeten knopen.