Dier gevonden

Je kunt een gevonden dier zelf naar De Fûgelhelling brengen.

In de maanden april tot en met juli zijn er van 08.30 – 16.30u en 19.00 – 20.30 u vrijwilligers aanwezig om de dieren bij de balie in ontvangst te nemen.
Van augustus tot en met mei zijn er alleen overdag dierverzorgers aanwezig van 08.30 tot 16.30 u. Mocht je een dier voor of na die tijd willen brengen, dan kun je het dier in ons opvanghok naast het hek plaatsen. Ook ’s nachts kunnen hier altijd dieren in geplaatst worden. Op deze manier zijn de dieren altijd verzekerd van een warm, droog en veilig plekje.

Als het niet lukt om zelf langs te komen, kun je de Dierenambulance bellen en vragen of zij kunnen helpen.

Dieren komen om de meest uitlopende redenen bij De Fûgelhelling. Hieronder hebben we de meest voorkomende gevallen te staan. Twijfel je over wat je moet doen, neem dan contact met ons op.

Raamslachtoffer

Als de vogel geen wonden en/ of breuken heeft, kun je hem het beste tijd en rust geven om bij te komen. Als de vogel weer actief wordt, laat hem dan op een veilige plek los. Als de vogel niet goed vliegt, wonden heeft of stil blijft zitten, kun je hem naar De Fûgelhelling brengen.

Katten/ honden slachtoffer

Een vogel of zoogdier dat door een huisdier is gepakt en daardoor wonden heeft, kan het beste naar De Fûgelhelling worden gebracht. Katten hebben bacteriën in hun speeksel, die dodelijk zijn voor vogels. Op De Fûgelhelling krijgen ze daarvoor antibiotica.

Aangereden vogel/zoogdier

Bij een aanrijding kunnen er ledematen gebroken zijn, intern letsel en/of een hersenschudding. Als er geen zichtbare wonden zijn, geef het dier dan rust door in een doos/ box. Probeer bij veel bloedverlies eerst het bloeden te stelpen. Als de vleugel beschadigd is, fixeer de vleugel dan aan de vogel met verband, zodat deze er niet meer op kan gaan staan.

Jonge haasjes

Vaak worden jonge haasjes ten onrechte opgeraapt. Een konijnenmoeder brengt haar jongen namelijk wel in een hol groot, maar een hazenmoeder niet. Laat de jonge haasjes vooral met rusten kom er niet aan, dan kan hun moeder ze grootbrengen.

Reekalfjes

Jonge reetjes liggen vaak alleen. Hun moeder komt om de paar uur langs om ze te voeden. Zolang er geen reden is om aan te nemen dat moeder niet meer in de buurt is, laat ze dan met rust en kom er niet aan.

Vleermuizen

Als een vleermuis op de grond ligt, is er meestal iets aan de hand. Pak een vleermuis nooit met blote handen op ivm rabies (hondsdolheid), gebruik handschoenen. Vliegt een vleermuis binnen rond, zet een raam open en meestal zal de vleermuis zelf naar buiten vliegen.

Tussenopvang

Het verzorgingsgebied van De Fûgelhelling is enorm groot. De dieren komen niet alleen uit Opsterland en Smallingerland maar uit nagenoeg heel Friesland, Drenthe, een deel van Groningen en de kop van Overijssel.

Vogels en zoogdieren bereiken De Fûgelhelling met dierenambulances, medewerkers van de opvang en particulieren. Met dit vervoer zijn behoorlijke transportkosten gemoeid. Reden waarom er niet voor ieder vogeltje naar Ureterp wordt gereden. Om toch overal eerste hulp te bieden, heeft De Fûgelhelling een aantal tussenopvangcentra ingericht.

In de tussenopvang krijgen de dieren eventueel een eerste behandeling. Na een paar dagen worden ze doorverwezen naar de De Fûgelhelling of herwinnen ze hun vrijheid.

De vijf tussenopvangcentra hebben alles prima voor elkaar. Aan de opvang en de inrichting worden dezelfde hoge eisen gesteld als op De Fûgelhelling. Bovendien werken de centra volgens dezelfde protocollen en wettelijke voorschriften. De tussenopvang valt onder de verantwoordelijkheid van De Fûgelhelling, ook bij inspecties door bijvoorbeeld de overheid.

Tussenstation regio Leeuwarden:
Petra van der Veen, Cederstraat 17, Leeuwarden telefoon 058 266 64 93

Regio Assen
Dierenbescherming Drenthe
088 811 33 60

Regio Oost Groningen
Dierenasiel Winschoten
0597 415 532

Dierenambulance

Als je het dier zelf niet kunt brengen, bel dan de Dierenambulance. De Dierenambulance komt het dier ophalen en brengt hem naar De Fûgelhelling.

Drachten (ZOF)  0512-515153 of 06-55377211
Drachten (De Wouden)  06-20454312
Heerenveen (Tjonger)  06-21578058
 Joure (De Meren)  06-53712098
 Leeuwarden (De Wissel)  058-2663370
 Assen (Dierenhulp)  088-8113360
 Drenthe (Zuidwest)  0522-255643 of 06-25239569
 Peins (Dier in nood)  0517-851679 of 06-50260695
 Groningen  050-5791900
Winschoten  0597-415532
 Waadhoeke  0638539780 / 0652847302

Zwerfdieren

De Swinge

Zwerfdieren zijn dieren, waarvan een eigenaar kan worden vermoed. Gemeenten hebben de wettelijke plicht zwerfdieren op te vangen. De gemeenten Smallingerland, Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf maken daarvoor gebruik van dierenasiel De Swinge. De Swinge is echter vooral ingericht voor de opvang van honden en katten.

Volgens afspraak worden daarom zwerfvogels en tamme kleine zoogdieren (bv. kippen) opgenomen in De Fûgelhelling, omdat deze hiervoor beter is uitgerust. Dit geldt echter alleen voor zwerfdieren uit de gemeenten Smallingerland, Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Woont u in een andere gemeente, dan kunt u bellen met uw eigen gemeente/ dierenasiel.

Wanneer deze dieren worden binnengebracht bij De Fûgelhelling blijven ze 2 weken eigendom van de gemeente; dit is de wettelijke regeling.  De eigenaar kan ze binnen deze 14 dagen weer ophalen. De Fûgelhelling zal dan een redelijke vergoeding vragen.
Na deze 14 dagen wordt het dier eigendom van De Fûgelhelling en zal er een goed plaatsje voor worden gezocht.