Sinds 1975 vangt De Fûgelhelling inheemse vogels en zoogdieren op.
Dit begon met een handje vol hulpeloze dieren per jaar maar inmiddels worden er ruim 6000 dieren opgenomen. Met de groei van het aantal dieren groeien natuurlijk ook de kosten. Denk aan voer, medicijnen, vervoerskosten, verwarming, verlichting, onderhoud van gebouw en kooien enz. enz.
De Fûgelhelling ontvangt geen enkele financiële steun van de overheid. Onze inkomsten bestaan uitsluitend uit giften, bijdragen van donateurs, opbrengsten van acties en uit eigen activiteiten (winkel, rondleidingen, verhuur zalen, inleidingen enz.
Het geld van giften is vrijwel altijd geoormerkt, dus gegeven voor een bepaald doel. Met andere woorden wij mogen dat niet gebruiken voor de exploitatie.

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen

– als donateur
– met een eenmalige gift – met een periodieke gift
– als lid van de Club van 100 – met een erfenis of een legaat

U kunt ons ook steunen via “Geef gratis”;
gebruik dan onderstaande button:

De Fûgelhelling is sinds 2008 een ANBI instelling, Algemeen Nut Beogende Instelling en sinds 2022 in het bezit van het CBF-keurmerk

Donateur

U kunt zich opgeven als donateur van De Fûgelhelling.
De minimum donateursbijdrage is vastgesteld op € 10 per jaar.
Als u zich opgeeft als donateur ontvangt u jaarlijks een verzoek tot betaling van uw bijdrage.
Natuurlijk krijgt u ons jaaroverzicht en een uitnodiging voor de jaarlijkse open dag.
Omdat wij een ANBI-instelling zijn is uw bijdrage als donateur onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Als u hier klikt komt u op de informatiepagina van de Belastingdienst. Als u van plan bent voor langere tijd donateur te worden dan raden wij u aan hieronder even te kijken bij Periodieke gift

Eenmalige gift

U kunt ook een eenmalige gift doen. Dat geeft u dus verder geen verplichtingen.
Voor een eenmalige gift kunt u gebruik maken van onze bankrekening NL84RABO0389098620. U kunt natuurlijk anoniem doneren maar wij waarderen het zeer als u wel uw adresgegevens noteert in de omschrijving.
Wilt u een bedrag schenken ten behoeve van een specifiek doel, dan is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met onze penningmeester.
Belastingtechnisch geldt dan hetzelfde als bij donateur.

Steunt u ons werk? Meld u dan hieronder aan als donateur.

  mijn bijdrage per jaar (*)

  mijn naam (*)

  adres (*)

  postcode en plaats (*)

  bankrekening (*)

  Uw e-mail (*)

  Periodieke gift

  Vereenvoudig uw mogelijkheid om een gift af te trekken. Hoe werkt het? U vult uw gegevens in op het formulier Overeenkomst periodieke gift. U geeft daarmee aan dat u voor een periode van vijf jaar of langer, jaarlijks hetzelfde bedrag doneert aan De Fûgelhelling. De toezegging wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. U kunt deze overeenkomst (zowel de versie voor uzelf (schenker) als de versie voor ons (ontvanger) invullen en sturen naar de Fûgelhelling, T.a.v de secretaris, De Feart 1, 9247CK Ureterp. Wij zullen de overeenkomst verder invullen, ondertekenen en aan u retourneren.
  U mag ook de overeenkomst (dus beide delen) aan ons mailen.
  mailadres: secretaris@defugelhelling.nl.
  De overeenkomst kunt u hier downloaden: formulier schenking

  Het bedrag van uw schenking geeft u op als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, zo betaalt de fiscus tot 52 procent van uw schenking. U ontvangt van ons alle gegevens die u hier voor nodig heeft zoals het transactienummer.

  Erfenis of Legaat

  Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u ook De Fûgelhelling tot uw (mede)erfgenaam benoemen. Dit kan op een tweetal manieren. 

  (Mede-)erfgenaam
  De eerste optie is het goede doel als (mede-)erfgenaam benoemen in het testament. Daarmee krijgt het goede doel het recht op een deel van de erfenis. De executeur, degene die je zaken na je overlijden regelt, handelt eerst de financiële zaken rond het nalatenschap af. Na het aflossen van de schulden wordt het overgebleven bedrag verdeelt over de erfgenamen.
  U kunt meerdere goede doelen als erfgenamen laten vastleggen. U kunt uiteraard familie en/of vrienden als erfgenaam laten opnemen. U bepaalt zelf wie de executeur van uw testament wordt.

  Legaat
  Een legaat opnemen is de tweede optie. Het lijkt op het benoemen van een erfgenaam met daarin twee grote verschillen. Erfgenamen krijgen allemaal een gelijk deel van de erfenis, terwijl een legaat een vastgelegd bedrag of bepaalde waardevolle (on)roerende goederen krijgt. Weet u precies welk bedrag of welke goederen (kunst, effecten of een huis bijvoorbeeld) u wilt nalaten aan een goed doel? Dan is een legaat vastleggen de beste optie, omdat het goede doel dan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden van het nalatenschap (dit is bij erfgenamen een ander verhaal).

  ANBI en CBF-keurmerk

   

  De Fûgelhelling is een ANBI instelling, Algemeen Nut Beogende Instelling en in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit houdt in dat uw giften aan De Fûgelhelling zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U vindt onze registratie bij de belasingdienst hier. Geef in het zoekveld wel onze officiële naam in dus: stichting vogelasiel De Fugelhelling in Ureterp.

  Op grond van de ANBI-erkenning zijn wij verplicht een aantal gegevens over onze stichting te verstrekken, waaronder jaarrekening en jaarverslag.
  Deze gegevens vindt u hier.

  Klik op de onderstaande logo’s voor de gegevens t.b.v. ANBI  en CBF status van De Fûgelhelling.

  ANBI