De Opvang

De Fûgelhelling is een uniek opvangcentrum in het Noorden van Nederland. Het opvangcentrum biedt sinds 1975 hulp aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren. Jaarlijks worden ongeveer 10.000 dieren opgevangen, die op straat zijn aangereden, tegen een raam zijn gevlogen, door de kat zijn gepakt of zijn verweesd en te jong om voor hun zelf te zorgen.

Zo’n 60 vrijwilligers doen hun uiterste best om de dieren op te lappen, te voeren en weer vrij te laten. De patiënten variëren van jonge merels, kauwtjes, duiven, uilen, roofvogels, zwaluwen en ooievaars tot jonge egels, vleermuizen, dassen en reeën. Het streven is dat alle dieren zo snel mogelijk terugkeren naar de natuur.

De Fûgelhelling heeft verschillende opvangmogelijkheden: een ziekenboeg, een grote uitvliegkooi voor roofvogels, een kooi voor weidevogels en één voor watervogels. Bovendien heeft De Fûgelhelling twee vijvers: één op de opvang zelf en één op het prachtige Douwes Gea.

Educatie

De Fûgelhelling ziet haar taak om richting het publiek voorlichting en educatie te geven, als grote prioriteit. Veel aandacht wordt besteed aan het geven van voorlichting, o.a. door middel van excursies, open dagen, presentaties in het bezoekerscentrum en het geven van lezingen. Ook krijgen leerlingen hulp bij het maken van werkstukken en het verzorgen van spreekbeurten. Leerlingen van het Nordwincolege te Leeuwarden ( tot voor kort AOC Leeuwarden), richting dierverzorging en – management, zijn trouwe gasten op de Fûgelhelling.

Op het terrein van de Fûgelhelling is in 1997 voor educatieve doeleinden een natuurgebied aangelegd: Douwes Gea. Het is ruim 1 hectare groot en heeft verschillende biotopen, zoals een grote vijver met eilandjes, schrale graslandjes, zandheuvels, een paddenpoel en vogelstruweel. Ook bevindt zich hier onze kunstwand voor oeverzwaluwen.
Mede door het gevoerde ecologische beheer groeien er een groot aantal soorten wilde planten op het terrein. Hiervan profiteren ook veel insecten, zoals vlinders, wilde bijen en sprinkhanen.

Ons Werk

Vele vrijwilligers zijn bezig om de dieren op te vangen, te verzorgen en te laten revalideren. De opvang is gericht op een zo spoedige terugkeer van de dieren naar de natuur. Hierbij wordt gedurende de periode dat het dier opgevangen wordt, zoveel mogelijk gezorgd dat het dier geen onnodige stress heeft en zich zo weinig mogelijk aan de verzorgers hecht.

Dit wordt gedaan met behulp van onze kernwaarden op de werkvloer:

– Kennis  – Tijd – Rust – Reinheid – Regelmaat – Voeding – Veiligheid

Veel van de dieren die op De Fûgelhelling binnenkomen, zijn door menselijk handelen in de problemen gekomen. Daarom is naast de werkzaamheden in de opvang, voorlichting over de natuur een belangrijke taak. Goede educatie heeft als effect, dat op een liefdevolle manier met de natuur wordt omgegaan en heeft als belangrijk nevenaspect, dat veel dieren en vogels de gang naar De Fûgelhelling kan worden bespaard, omdat ze normale overlevingskansen zouden hebben gehad in de vrije natuur.

Met de wetenschap, dat kinderen steeds minder van de levende natuur weten, wil het asiel haar steentje bijdragen door educatieve programma’s aan te bieden. De Fûgelhelling heeft speciale activiteiten voor basisschoolleerlingen. Scholen worden in de gelegenheid gesteld dagprogramma’s te kiezen, met als doel leerlingen door tal van doe-activiteiten, liefde en respect voor de natuur bij te brengen.
Ook zijn er cursussen voor vrijwilligers en dierenambulance personeel en lopen er elk jaar vele studenten stage.

Kleinschalige Dagbesteding

Dagbesteding De Fûgelhelling wil aan een kleine groep cliënten een zinvolle dagbesteding bieden. Wij bieden een ontspannende, passende en zinvolle werkplek met begeleiding, waarbij ze tevens iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Er zijn verschillende mogelijkheden van dagbesteding/werk, in de opvang, winkel, catering, onderhoudswerk en tuinieren.
Samen met de cliënt wordt gezocht naar passende activiteiten. zodat nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd en zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroot worden.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Vrijwilligers

De Fûgelhelling draait op vrijwilligers. Wij zijn continu op zoek naar mensen die ons willen helpen, waarbij affiniteit met De Fûgelhelling uiteraard een pre is! Op dit moment zoeken wij mensen voor:

Dierverzorging (incl. schoonmaken)
Educatie, excursies en (kinder)feestjes
Tuin en terrrein onderhoud
Bouw- en kluswerkzaamheden
Etc.
Bij interesse kom gerust langs (bellen of mailen mag ook).

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een:

Onderhoudsman / vrouw

Wij zoeken een vrijwilliger, die houdt van klussen. Op het terrein van De Fûgelhelling zijn veel onderhoudswerkzaamheden. Om te zorgen dat de verschillende opvangkooien, ons gebouw, volières enz. in goede conditie blijven wordt bijna dagelijks geklust.

De werkzaamheden variëren van:

Lichte timmerwerkzaamheden
Klein schilderwerk
Eenvoudige electra-werkzaamheden
Andere soortgelijke klussen
De tijdstippen waarop je wil of kan werken, mag jezelf invullen, maar wij willen wel graag op min of meer vaste tijden op je kunnen rekenen.
Als je belangstelling hebt neem dan contact op met Hetty Sinnema, onze beheerder via info@defugelhelling.nl of telefoon 0512 514328

Stageplaatsen

De Fûgelhelling krijgt veel verzoeken om een stageplaats met name voor maatschappelijke stages.
Wij hebben stage-afspraken met het Nordwincollege te Leeuwarden. Dit zijn stagiaires die langere tijd beschikbaar zijn. Voor kortlopende stages, dus met name maatschappelijke stages, hebben wij geen gelegenheid.

NB: Er zijn geen vacatures voor een betaalde functie, sollicitaties worden daarom ook niet in behandeling genomen en zullen ook niet worden beantwoord.

Vacatures

Het bestuur van stichting De Fûgelhelling bestaat statutair uit minimaal 3 personen.
De taken binnen het bestuur zijn verdeeld: 5 personen vormen momenteel het dagelijks bestuur, het totale bestuur bestaat uit de DB leden en 3 personen. De leden van het dagelijks bestuur vergaderen gemiddeld eens per maand.
De dagelijkse gang van zaken binnen De Fûgelhelling is de taak van de beheerder en de assistent beheerder

Dagelijkse leiding van De Fûgelhelling

Beheerder: Hetty Sinnema
Zij wordt in haar werkzaamheden geassisteerd door Sascha de Haas, Debby Seubers, Marja Rodermond en Andries Zijlstra

Verder zijn er ca. 60 vrijwilligers (waaronder stagiaires) actief in verschillende functies.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Gwen Agema-van der Heide, voorzitter, werkzaam als docent Nederlands in het Onderwijs voorzitter@defugelhelling.nl

Secretaris:
Ole Bijster, gepensioneerd, secretaris@defugelhelling.nl

Penningmeester: Jan Harkes van der Molen, Accounting Specialist penningmeester@defugelhelling.nl

Raad van Advies: Sinds begin 2024 heeft de Fûgelhelling een Raad van Advies, die het bestuur en dagelijkse leiding met advies kunnen ondersteunen. Als eerste leden zijn benoemd Bouke de Bruin en Roel Kooistra.

Downloads