Sinds jaar en dag zet hij zich in voor onze patiënten. Is het niet poetsend in de dierverblijven, dan wel klussend rondom het gebouw. Ook stond hij aan de wieg van de meeste beleidsstukken die geschreven zijn door de jaren heen. Hoe mooi is het dat zijn huisregelement door veel opvangcentra in Nederland als basis geldt voor hun werkzaamheden.

Maar zijn grote passie ligt toch in de tuinen rondom de Fûgelhelling. Planten, struweel, maar vooral de insecten hebben zijn hart gestolen. Douwe’s Gea is onder zijn beheer gaan groeien en bloeien tot het mooie natuurstukje zoals het nu is.  Vele planten en insecten lokken steeds meer vogels naar ons terrein en Hilco kan daar erg van genieten. Elke week struunt hij langs alle paadjes om te kijken wat er nu weer boven de grond komt en aan komt vliegen.

Graag lopen wij een rondje met hem mee om te kijken wat voor moois er te zien is. Ondertussen rollen de plannen voor verbetering en verandering over de tong. Zo blijft de vooruitgang van ons als centrum gewaarborgd. Natuurlijk is elke vrijwilliger voor ons van groot belang maar sommige zijn toch net een beetje specialer.

Lieve Hilco we hopen dat je nog lang bij ons blijft.